HONNINGKRUKKEN - Månedens inspirasjon

Gode tanker,
de er som korn der sprer glede
og avler nytt korn
(G.Schott)

Årsmøte 2017

Støttekontaktforeningen inkaller til årsmøte; 

Dato: 30.mars.2017

Sted: Gamle Tu-skole

Klokken: 19:00

 

Saker:
1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av referent
3. Valg av møteleder
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Årsmelding for 2016
6. Gjennomgang av regnskapet for 2016.
7. Gjennomgang av styrets forslag til budsjett for 2017.
8. Innkomne saker
9. Valg, kandidater til nytt styre er spurt på forehand