HONNINGKRUKKEN - Månedens inspirasjon

Gode tanker,
de er som korn der sprer glede
og avler nytt korn
(G.Schott)

Årsmøte 2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STØTTEKONTAKTFORENINGEN PÅ JÆREN

 

Tid: Torsdag 08. 03. 2018

Sted: Salen i Tu skole, gamle

Klokken: 19:00

 

I året 2017 har Støttekontaktforeningen arbeidet med nye retningslinjer. Det er blitt utarbeidet et e-læringskurs for støttekontakter, fritidsassistenter, treningskontaker og avlastningshjem. Forslaget ble lagt frem for kommunene som et forlag til samarbeid om opplæring. Foreningen har inngått samarbeid med Jæren friluftsråd.

Saker:

1. Godkjenning av innkalling.

2. Valg av referent

3. Valg av møteleder

4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Årsmelding for 2017

6. Gjennomgang av regnskapet for 2017.

7. Gjennomgang av styrets forslag til budsjett for 2018.

8. Innkomne saker

9. Valg, kandidater til nytt styre er spurt på forehand