HONNINGKRUKKEN - Månedens inspirasjon

Gode tanker,
de er som korn der sprer glede
og avler nytt korn
(G.Schott)

INFORMASJON

Grasrotandelen

Viste du at foreningen har grasrotandel hos Norsk tipping? Ikke det?

Da var det på tide med en opptatering. 

Hva er Grasrotandelen?

Du som kunde kan selv velge hvilket lag eller forening du mener fortjener det mest. Ved hjelp av noen enkle klikk kan du selv velge din grasrotmottaker,som får 5% av din spilleinnsats. Og det uten at det går utover innsats, premie eller vinnersjanse. 

Du kan tilknytte deg en grasrotmottaker på web, mobil og hos din kommisjonær.  

 

Norsk Tipping. 

Årsmøte 2017

Støttekontaktforeningen inkaller til årsmøte; 

Dato: 30.mars.2017

Sted: Gamle Tu-skole

Klokken: 19:00

 

Saker:
1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av referent
3. Valg av møteleder
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Årsmelding for 2016
6. Gjennomgang av regnskapet for 2016.
7. Gjennomgang av styrets forslag til budsjett for 2017.
8. Innkomne saker
9. Valg, kandidater til nytt styre er spurt på forehand

Støttekontaktfilmen

Her vises snutter av støttekontaktfilmen,”Å være sammen“. Filmen kan bestilles her...

Eit godt møte med politikarane

Vel førti møtte fram då politikarane på Jæren kom for å høyre korleis støttekontaktar, fritidsassistentar og treningskontaktar opplevde kvardagen. Dei store skilnadene mellom kommunane i vilkår er ei utfordring, og i fleire kommunar opplever ein tronge ramar som eit hinder for tenesta.

Les mer: Eit godt møte med politikarane